9,397,309 wizyt
Goci online: 1

DEALER: spektakl profilaktyczny Teatru STOP

BENEFIS - 500  x  DEALER             BENEFIS - 600 x DEALER
 
     

Wybrane  sesje:  Supsk Koszalin Stargard Szcz. Wocawek Ustka

2007 2008 2007, 2008  2007 2008

*
*  *  *

 Miejsca prezentacji                TV                Opinie uczestników          Opinie prasowe

Images: dealer00.jpg

                 Spektakl "DEALER" jest programem, który wykorzystujc elementy dramy w do niekonwencjonalnej formie scenicznej traktuje o problemach alkoholowych. Adresowany jest do widowni od starszych klas szkoy podstawowej, poprzez modzie gimnazjaln, redni, a take akademick. 

       Program powsta wskutek sugestii ze strony Sekretarza Gminy Chojnice - Pani Stefanii Majewskiej-Kilkowskiej, która poszukujc atrakcyjnych form profilaktyki i edukacji namówia w 1997 roku Mirosawa Glinieckiego do wspólnych dziaa w tym zakresie.

       Ostateczn wersj scenariusza (ustawicznie konsultowan na próbach z Mieczysawem Giedrojciem i Danielem Kalinowskim) napisa M. Gliniecki. Próby trway 9 miesicy i odbyway si w weekendowych sesjach w kameralnej sali sportowej nieistniejcej ju Szkoy Podstawowej w Chojniczkach. 

       O sukcesie "DEALERA" moe przemawia fakt, i spektakl ten realizowany jest bez przerwy od 20 lat i ma ponad  600 prezentacji zarówno w kraju, jak i troch za granic. Najwicej systematycznych realizacji tego programu odbyo si w Supsku , Koszalinie i Wocawku 

 

       "DEALER" porusza temat sprzeday i powszechnoci spoywania alkoholu, jego dostpnoci oraz mody na picie. Dotyka równie kwestii spoecznego przyzwolenia na zachowanie nietrzewych, a take usprawiedliwiania i tolerowania osób naduywajcych alkoholu. Wanym aspektem programu jest równie wskazywanie modemu czowiekowi moliwoci nieulegania  presji otoczenia i umiejtnoci odmawiania. Program uwiadamia jak bolesne skutki moe przynie czste lub zbyt wczesne spoywanie alkoholu, cznie z utrat pracy, opinii, zdrowia, rodziny, a nawet ycia.

 

       Pierwsza cz programu ma charakter spektaklu, którego akcja rozgrywana jest w dwóch planach scenicznych:

                     *   plan Dealerów - jest to historia dwóch Dealerów: Starszego - bezwzgldnego, dcego do celu za wszelk cen i Modszego - naiwnego, chccego dorówna koledze i zdoby pienidze i saw. Prezentowany wiat wzorowany jest na konstrukcji kolorowych reklam, wideoklipów, atrakcyjnych - momentami komicznych zdarze. Sztucznie rymowane dialogi wypowiadane s zdecydowanie, bardzo szybko, ale trc faszem. Kada scena koczy si przypiewk "Pije Kuba do Jakuba...".

                     *   plan Ojca - to szara, ponura przestrze pokoju w której znajduje si osamotniony ojciec Dealera Modszego. Dawniej by znakomitym sportowcem. Osign yciowy sukces, by rozpoznawalny, doskonale zarabia. Teraz jest samotnym alkoholikiem. Ten plan pokazywany jest bez sów, pantomimicznie - z monotonn muzyk w tle.

       Przedstawiane plany uzupeniaj si, jak dzie i noc w yciu. Taka struktura sceny przypomina ma, i kada sytuacja yciowa ma zawsze dwie strony medalu; t atrakcyjn - o której mówi wszyscy i t ciemn, skrywan zazwyczaj i pomijan przez reklamujcych.

 

       Druga cz programu ma charakter dramowy. Aktorzy w pewnej czci zamieniaj si z uczestnikami rolami. Teraz to oni "wchodzc w rol" odgrywaj zaaranowane przez prowadzcego dram sytuacje yciowe. Próbuj po swojemu ustawi si do zaistniaego problemu w rodzinie, szkole, w sklepie monopolowym. Kada sytuacja jest w czci finaowej omawiana przez prowadzcego dram.

 

       "...To, co szczególnie wydaje si wartociowe dla uczestników, to moliwo aktywnego udziau poprzez odgrywanie scen dramowych, a tym samym rozwizywanie konkretnych problemów yciowych, jakie si w tych scenach pojawiaj. 'Wchodzenie w rol' stwarza uczniom moliwo empatycznego wczuwania si w przeycia kreowanych postaci, zwraca uwag na postaw asertywn - ucze uwiadamia sobie, e nie musi ulega presji otoczenia, e ma prawo powiedzie 'nie'."

                                                                                     Magorzata Borek

                                                                                                               Penomocnik Prezydenta Miasta Koszalin 
                                                                                                          d/s  Rozwizywania Problemów Alkoholowych

O B S A D A:

Dealer  Modszy

Daniel  Kalinowski

Dealer  Starszy

Mirosaw  Gliniecki

Ojciec

Mieczysaw  Giedroj,
Bogusaw  Pobiedziski (w zastpstwie)

Dziewczynka od wiersza Marta  Gliniecka

Muzycy

 (wymiennie)

Marta  Gliniecka,
Andrzej  Anderman,
Waldemar  Tomaszewski,
Jaromir  Szroeder

opracowanie dramy

            dr Lucyna  Maksymowicz

prowadzenie dramy

Mirosaw  Gliniecki

scenariusz

Mirosaw  Gliniecki

reyseria

 Mieczysaw  Giedroj, Mirosaw  Gliniecki
i Daniel  Kalinowski

Premiera  nieoficjalna - 18 IV 1998r. w Parchowie

Premiera  oficjalna - 19 V 1998r. w Silnie


 Miejsca prezentacji          Fotografie  spektaklu          TV              Opinie uczestników         Opinie prasowe