8,865,056 wizyt
Goci online: 1

RZECZENICA-XI Warsztat Teatru STOP w GCKSTiR: 16-20.01.2017

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy

       Dyrektor GCKSTiR w Rzeczenicy - Pan Radosaw Zieliski,
zaprosi Teatr STOP do realizacji Warsztatu Teatralno-Dramowego,
który sta si ju tradycj zimowych ferii.
Zapocztkowa j w 1997 roku Wiesaw Kaczyski - wieloletni Dyrektor dawnego GOK-u.
Warsztat odby si w dniach 16-20.01.2017 w sali GCKSTiR w Rzeczenicy.

TEATR   CICHOSZA'2017

plakat Rzeczenica 2017

Galeria zdj

Dodatkowo zdjcia na fanpage'u GCKSTiR
W tegorocznym Warsztacie wzio udzia jedenastu uczniów ze szkoy podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
Tygodniowe zajcia zakoczy finaowy pokaz teatralny.
       Grupa nawizujc do poprzednich edycji warsztatu utrzymaa nazw zespou - Teatr  CICHOSZA.
Tytu prezentowanego przedstawienia - "Styczniowe Witkacje"
wedug scenariusza Mirosawa Glinieckiego - prowadzcego zajcia.

              Premierowa prezentacja miaa miejsce w czwartek 20 stycznia 2017 o godz. 17.00
Licznie zgromadzon "publiczno yczliw" tworzyli rodzice uczestników, ich krewni, rówienicy oraz zaproszeni mieszkacy wsi.
 
      Wsparcia w realizacji Warsztatu udzielia Gmina Rzeczenica.

                   Dotychczasowe realizacje Warsztatów:                                             Spektakle Teatru STOP w Rzeczenicy

        I  Zimowy Warsztat  w GOK-u:                                03-08.02.1997

       II  Zimowy Warsztat  w GOK-u:                                02-06.02.1998

      III  Zimowy Warsztat  w GOK-u:                                01-06.02.1999

      IV  Zimowy Warsztat  w GOK-u:                            29.01-02.02.2002

       V  Zimowy Warsztat  w GCKSTiR:                              17-21.01.2011

      VI  Zimowy Warsztat  w GCKSTiR:                        31.01-04.02.2012
     VII  Zimowy Warsztat  w GCKSTiR:                             12-16.02.2013

    VIII  Zimowy Warsztat  w GCKSTiR:                             20-24.01.2014

      IX  Zimowy Warsztat  w GCKSTiR:                              02-06.02.2015

       X  Zimowy Warsztat  w GCKSTiR:             15-17.02 i 19-20.02.2016

       XI Zimowy Warsztat  w GCKSTiR:                              16-20.01.2017

 

                           Programy GCKSTiR Rzeczenica wspierane przez Teatr STOP:

            I  Gminny Przegld Kabaretów w GOK-u:
                             KABARETTOONI                                              13.03.2005

 

           II  Gminny Przegld Kabaretów w GOK-u:
                             KABARETTOONI                                              08.03.2008

 

          III  Gminny Przegld Kabaretów w GCKSTiR:
                             KABARETTOONI                                              07.03.2009

 

         IV  Gminny Przegld Kabaretów w GCKSTiR:
                             KABARETTOONI                                              27.03.2010

 

          V  Gminny Przegld Kabaretów w GCKSTiR:
                             KABARETTOONI                                              19.03.2011

 

         VI  Gminny Przegld Kabaretów w GCKSTiR:
                             KABARETTOONI                                              17.03.2012

 

          VII Gminny Przegld Kabaretów w GCKSTiR:
                             KABARETTOONI                                              23.03.2013

 

           VIII Gminny Przegld Kabaretów w GCKSTiR:
                            KABARETTOONI                                                5.04.2014

 

        IX Gminny Przegld Kabaretów w GCKSTiR:
                            KABARETTOONI                                               21.03.2015

 

      X Gminny Przegld Kabaretów w GCKSTiR:
                            KABARETTOONI                                                 9.04.2016