8,560,779 wizyt
Goci online: 2

SIEMYŚL - Zespół Szkół III Warsztat Teatru STOP: 10-14.10.2016

Gimnazjum Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu

 

Images: szkolasiemysl.jpg

       
Warsztat realizowano w dniach 10-14.10.2016 roku.
To trzeci Warsztat Teatru STOP w tej szkole a czwarty w Gminie Siemyśl.
Objął grupę 16 uczniów klas gimnazjalnych I-III.

Teatr   N I E N A Ż A R T Y

III Warsztat Teatru STOP w Siemy�lu 2016

Galeria zdjęć

       Inicjatorem Warsztatu była Pani Wioletta Kowalska (pedagog szkolny),
której działania wspierał Pan Zbigniew Walkiewicz (Dyrektor szkoły).
Całość programu wspomagał finansowo Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemyślu.

Grupa przyjęa nazwę w wyborach demokratycznych - Teatr NIENAŻARTY.
Tytuł przedstawienia - "Na jubileusz" według scenariusza Mirosława Glinieckiego, prowadzącego zajęcia.

 

       Prezentacja warsztatowa odbyła się w szkolnej sali sportowej w piątek - 14 października około godziny 11.00.
Spektakl był finałem szkolnych uroczystości związanych z 70-leciem szkoły i edukacji w siemyślskiej gminie

oraz przypadającym w tym dniu Świętem Nauczyciela.
W związku z tym na widowni obecni byli nie tylko uczniowie i miejscowi nauczyciele,

ale również pedagodzy z drugiej szkoły gminnej z Charzyna.

Wśród zaproszonych była również emerytowana kadra nauczycielska.

Obecne były też władze gminne, które doskonale zdają sobie sprawę z roli jaką odgrywają takie placówki
w środowisku.
Wójt Gminy Marek Dołkowski swoją obecnością na finałach wszystkich dotychczasowych warsztatów,

podkreśla ich szczególną rolę w nabywaniu i kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych przez młodzież

zapowiadając tym samym dalszą ich realizację.

III Warsztat w Gimnazjum w Siemyślu: 10 - 14.10.2016

II Warsztat w Gimnazjum w Siemyślu: 2 i 18 - 20.03.2015

I  Warsztat  w Gimnazjum w Siemyślu: 18 - 21.06.2013