9,397,252 wizyt
Goci online: 1

BEZNIKOTYNEK - spektakl edukacyjny Teatru STOP


Wybrane  sesje:  
             
*  Supsk  *  Biaogard  *  Koobrzeg  * 
                                          ________________________________

 Opinie prasowe        T V

Images: m_fot_Dan.JPG

              Spektakl "BEZNIKOTYNEK" jest programem, który w widowiskowej formie scenicznej traktuje o szkodliwoci palenia tytoniu. Adresowany jest do widowni przedszkolnej i dla klas nauczania pocztkowego oraz w drugiej wersji - dla starszych klas szkoy podstawowej.

       Powsta wskutek sugestii ze strony Penomocnika Prezydenta Supska ds. Rozwizywania Problemów Alkoholowych. Pilotaowo prezentowany by w szeciu supskich przedszkolach, zyskujc yczliwy odbiór zarówno nauczycieli, jak i przede wszystkim dzieci.

       W 2007 roku teatralne realizacje objy grupy szeciolatków wszystkich przedszkoli supskich w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki.

 

       W formie teatralnej zabawy w przystpny i atrakcyjny dla dzieci sposób, uwiadamia najmodszym widzom korzyci wypywajce ze zdrowego trybu ycia.

       Dzieci wspólnie z aktorami bior czynny udzia w poszczególnych etiudach, które omawia prowadzcy program Czarny Clown. Wszystkim wydarzeniom towarzyszy autorska muzyka "na ywo" w wikszoci skomponowana przez Mart Glinieck (Wiolink) lub Andrzeja Andermana (Maestro). 

       Wprowadzenie kadego nowego zagadnienia ilustrowane jest dziaaniem scenicznym wykonywanym wspólnie przez aktorów i dzieci. 

OBSADA:

Clown   Mietek

-   Mieczysaw  Giedroj

Czarny Clown

-   Mirosaw  Gliniecki

Wiolinka

-   Marta  Gliniecka
           lub

Maestro

-   Andrzej  Anderman, 
      Waldemar  Tomaszewski (wymiennie)

opracowanie dramy

-   dr Lucyna  Maksymowicz

 Fotografie  spektaklu


 *  Supsk  *  Biaogard  *  Koobrzeg  *   
_______________________________

 Opinie prasowe