9,397,305 wizyt
Goci online: 1

Historia

WYBRANE   FAKTY   ARTYSTYCZNE   TEATRU   STOP
1980 – 2020... 

      I     ZAOYCIELE  TEATRU  STOP

Mirosaw  Gliniecki  i  Mirosaw  Kupiec

pokany udzia w powstaniu zespou mia równie Roman  angowski

       Teatr powsta przy Wyszej Szkole Pedagogicznej w Supsku (dzisiejszej Akademii Pomorskiej) w 1980 roku jako  

Studencki Teatr Okolicznociowej Potrzeby.

Studencki charakter grupa utrzymywaa do 1983 roku, kiedy to pierwszy raz zetkna si z zadaniem,
które wykraczao poza rodowisko akademickie.

       Byo to widowisko plenerowe, "Kaszubi pod Wiedniem" realizowane we wrzeniu 1983 roku
na zaproszenie wadz Miasta Chojnice
w trzechsetn rocznic odsieczy wiedeskiej króla Jana III Sobieskiego. Ta nietypowa dla kameralnej grupy studentów
produkcja w której brao udzia okoo 15 aktorów, ok. 100 statystów i kilka tysicy widzów,
usamodzielnia zespó. Zmienia jego oblicze. Zaczto postrzega go ju nie tylko jako teatr studencki.
Aktorzy równie przeszli pewien przeom. Ich praca przestaa mie wymiar "okolicznociowej potrzeby".
Zacza stawa si sposobem ycia. Wraz ze zmian charakteru grupy zmienia si równie jego nazwa.

       Od 1983 roku grupa przyja nazw Teatr STOP. Swoj kilkuletni wspóprac z Teatrem rozpocz znany
(nie tylko w rodowisku supskim) reyser - Stanisaw Miedziewski.
To on wniós do grupy dbao o aktorski profesjonalizm.
Ten okres scenicznych poszukiwa, niezwykle bogaty w udane festiwalowe konfrontacje,
 zarówno krajowe jak i zagraniczne, trwa do roku 1993. 

      Od 1992 roku Teatr STOP na dobre zacz cyklicznie realizowa swój program szeroko rozumianej edukacji,
stajc si z wyboru teatrem edukacyjnym.

Zespó nawiza wspóprac z wieloma szkoami w caym kraju, realizujc: 

 • programy edukacyjne dla przedszkoli;
 • spektakle edukacyjne dla modziey wszelkiego typu szkó (podstawowe, dawne gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
  a take szkoy wysze) 
 • autorskie Warsztaty Teatralno-Dramowe dla modziey; 
 • Warsztaty Dramowe w wietlicach socjoterapeutycznych i ogniskach TPD;
 • Seminaria i Warsztaty Technik Teatralno-Dramowych dla nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, dyrektorów szkó,
  instruktorów teatralnych;
 • midzynarodowe edukacyjne sympozja teatralne;
 • wasne wydawnictwo publikacji i artykuów.

Edukacyjny profil swej pracy Teatr STOP utrzymuje do dnia dzisiejszego.

  II      DOTYCHCZASOWI ARTYCI ZESPOU

A k t o r z y:

Penelopa Atkinson, Hubert Bilewicz, Jola Bosiacka, Elbieta Centkowska Tarczyska, Piotr Ceranowski,
Krzysztof Hrabia Cielewicz
()
, Jacek Dbrowski, Jacek Dziembaj, Wiesaw Gasek, Mieczysaw Giedroj,
Marta Gliniecka, Teresa Gliniecka,
Mirosaw Gliniecki, Jacek  Górawski () , Leszek Gwardzik, Jacek Iga,
Daniel Kalinowski
, Dorota Kod, Zbigniew Konieczka, Dorota Kowalska-Sip, Danuta Kozowska, Marek Król,
Grayna Krzaczkowska,
Mirosaw Kupiec, Marek Litecki, Roman angowski, Rafa Makarewicz, Zofia Makowska,
Lucyna Maksymowicz
, Tadeusz Matwijewicz, Anna Mercik, Isadora Miedziewska, Maurycy Miedziewski,
Stanisaw Miedziewski, Jacek Mi, Marzena Moder-Fabich, Magorzata Niecior-Trenczak, Grzegorz Opolski,
Zdzisawa Orowska, Tomasz Piekarski, Bogusaw Pobiedziski, Bohdan Statkiewicz, Magorzata Szota,
Jaromir Szroeder
, Pawe Szroeder, Wojciech Szroeder, Rudolf Trenczak, Micha Tuszyski, Magorzata Warcho,
Grayna Wijatyk
, Ewa Woczyk, Alicja Zapart

G o c i n n i e:

Irina Afanasjewa (Teatr Biay Clown), Mia Bogen (Iwona Stolarska)(Teatr BLIK), Wojciech Klepuszewski Teatr BLIK),
Andrzej Talkowski
(Teatr Szczcie
i Kabaret Kuzyni), Nikoaj Weprew(Teatr Biay Clown)

M u z y c y:

Andrzej Anderman - trbka i syntezator, Alicja Baszczyk - flet, Waldemar Bochniarz - saksofon,
Andrzej Cholewa- syntezator, Marta Gliniecka - keyboart, Zbigniew Kuszlewicz - gitara,
Artur Szeryf Orowski - saksofon, Jaromir Szroeder - akordeon i saksofon,
Wojciech Szroeder - gitara i flet poprzeczny, Teresa liwowska - skrzypce,
Waldemar Tomaszewski
- trbka

P l a s t y c y:

 Krzysztof Grzesiak (), Tadeusz Matwijewicz, Stefan Morawski  (), Maciej Olesiski, Andrzej Szczepocki,
Marian Thiede, Waldemar Czarny Waszkiewicz,
Ryszard  Zajc

F o t o g r a f o w i e:

Bartosz Arszyski, Jurij Borisowicz (Rosja-Soowki), Jadwiga Girsa-Zimna, Tadeusz Kaczyski,
Stanisaw Ktnik, Dariusz Krzosek, Jan Maziejuk, Rafa Nosewicz, Zbigniew Suliga, Sawomir abicki

A k u s t y c y   i   r e y s e r z y    w i a t a:

Tadeusz Balik, Piotr Eichler, Kuba Kowalski, Jacek Lanckowski, Piotr Samulak, Andrzej Wiatr

R e y s e r z y:

Bogdan Kochanowski, Stanisaw Miedziewski

K o n s u l t a c j e:

konsultacje reyserskie - Antoni Franczak, Ryszard Kotecki, Pawe Nowicki,
Wiktor Panow (Rosja), Jupi Podlaszewski

konsultacje pedagogiczne - dr hab. Elbieta  Gawe-Luty, dr Mariola Szczepaska, dr Lucyna Maksymowicz

konsultacje literackie - dr hab. Zbigniew Zielonka ()

konsultacje kultury zdrowotnej - dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler

III      FESTIWALE I SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ TEATR STOP (wspólnie z OT Rondo SOK Supsk)

 • M. Gliniecki - Dyrektor  Midzynarodowego Forum Teatru Niesfornego TOTUS   MUNDUS...

1986 – I TOTUS MUNDUS; Supsk - Koszalin;

1988 –  II TOTUS MUNDUS; Supsk;

1990 –   TOTUS  MUNDUS (gocinne);  Archangielsk i Wyspy  Soowieckie;

1991– III TOTUS MUNDUS; Supsk - Chojnice;

 • M. Gliniecki - Komisarz  Edukacyjnych  Projektów  Teatralnych  Unii  Europejskiej  PHARE
 • L. Maksymowicz - Konsultant  ds. Edukacji  Projektów  Teatralnych  Unii  Europejskiej  PHARE

     1999 – Sympozjum  TEATR  A  DZIECKO  SPECJALNEJ  TROSKI, Supsk;

     2001– Sympozjum  TEATR  EDUKACYJNY - KOMUNIKACJA  BEZ  GRANIC,
Supsk - Bornholm

 • M. Gliniecki - Dyrektor  Programu  Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

     2004 – SCENA  TEATRU  DLA  YCIA, Supsk

IV      WYBRANE FESTIWALE Z UDZIAEM TEATRU  STOP

1980/86 - Kielce – Ogólnopolski Przegld Teatrów Studenckich START

1986 - Chem – Ogólnopolski Przegld Teatrów RÓDO

1986 - Stalowa Wola – IX Prezentacje Teatrów Dramatycznych

1987-88 - Krosno – I i II Festiwal Teatrów Ulicznych

1988 - Rosja Midzynarodowy Festiwal Teatrów STUDIO (Archangielsk i Wyspy Soowieckie)

1988-89 - Warszawa  Festiwal ycia

1990/92 - Jelenia Góra  X i XII Midzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

1990 - Kraków  Krakowskie Lato Teatralne

1990 - Niemcy 

1990-91 - Rosja (Archangielsk i Wyspy  Soowieckie)

1991 - Zamo I Strange Festiwal FORTALICJE’91

1991 - Wochy (Piacenza)

1992 - Hiszpania (EXPO - Sewilla)

1992 - Chojnice  Festiwal Teatrów Ulicznych

1992 - Stalowa Wola  Festiwal Wyobrani

1992 - Kraków  Inauguracja Miesica Kultury Europejskiej

1992 - Wrocaw  Festiwal Teatrów Ulicznych

1993 - Dania, Francja  (Avinion)

V      WYSTPY GOCINNE

1989-90 - Polski  Teatr  Pantomimy BLIK (Koszalin) - Jupiego  Podlaszewskiego.

                            w spektaklach:  - „Ostatni  taniec”  („The last dance”)

- „Strach  na  wróble” („Scarebird”- spektakl autorski Mirosawa  Glinieckiego  i Wojtka  Klepuszewskiego.

Tournee  w  Anglii  i  Szkocji  (26.01 – 4.03.1990).

1994 - Teatr  RONDO (Supsk) - Antoniego Franczaka.

                            w  spektaklach  plenerowych:  - „Don Kichot”

VI      PUBLIKACJE

Artykuy:

Gliniecki M. (1998), Niesforny wobec... W: Koniec teatru alternatywnego? Pod red. D. Kalinowskiego.
Supsk: Katedra Filologii Polskiej WSP

Gliniecki M. (1999), Refleksje z edukacyjnych dziaa teatru STOP. W Teatr a dziecko specjalnej troski, dzieo cyt.

Gliniecki M. (2001), Teatr  ku  czowiekowi. W Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic, cyt. 

Gliniecki M. (2004), Teatr moe by ródem szczcia. W TEATR  Terapia–Edukacja–Asertywno–Twórczo–Rozwój, cyt.

Druk zwarty:

Gliniecki M.,  Maksymowicz L. (1998), Spotkanie z dram. Przykady zabaw,  wicze i gier  dla  kadego. Supsk: ODN, ss.44

Redakcja:

Teatr a dziecko specjalnej troski. (1999), Pod red. M. Glinieckiego, L. Maksymowicz. Supsk:
Supski Orodek Kultury i Teatr STOP, ss.266 

Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic. (2001), Pod red. M. Glinieckiego, L. Maksymowicz. Supsk: 
Supski Orodek Kultury i Teatr STOP, ss.240 

TEATR  Terapia – Edukacja – Asertywno – Twórczo - Rozwój. (2004), Pod red. M. Glinieckiego, L. Maksymowicz. Supsk: 
Supski Orodek Kultury i Teatr STOP, ss.196

VII     SPEKTAKLE TEATRALNE

„Próba” – III’1980 Kielce - monodram z sekwencj zbiorow wg. T. Róewicza;  

(re. sc. Mirosaw Kupiec)

„Legenda o Pku Walecznym” – V’1980 Supsk - program  kabaretowy;  

(re. sc. Mirosaw Kupiec)

„Mrokojada” – XI’1980 Supsk - program  kabaretowy; 

(re. sc. Mirosaw Gliniecki)

„Narodziny” – I’1981 Supsk - spektakl  sceniczny - mimodram; 

(re. sc. Mirosaw Gliniecki)

„SKARPETY” – V’82 Supsk - spektakl  sceniczny - mimodram;  

(re. sc. Mirosaw Gliniecki)

„MIJA” – IV’1983 Supsk - spektakl  sceniczny; 

(re. sc. Mirosaw Gliniecki)

„Kaszubi  pod  Wiedniem” – 24 IX’1983 Chojnice - widowisko  plenerowe;  

(re. sc. Mirosaw Gliniecki)

„Dialogus  Pastoralis” – III’1984 Supsk - spektakl  sceniczny; 

(re. Stanisaw Miedziewski, sc. Mirosaw Gliniecki)

„SEKSTET” – 1985 Supsk - spektakl  sceniczny - ponad 100 prezentacji

(re. Stanisaw Miedziewski, sc. Mirosaw Gliniecki)

„hi fi” – V’1985 Supsk - spektakl  uliczny; 

(re. sc. Mirosaw Gliniecki)

„Teatr staropolski” – 1985 Supsk - spektakl  edukacyjny; 
(re. Mirosaw Gliniecki i Stanisaw Miedziewski)

 „Kameleon” – V’1987 Supsk - spektakl  uliczny  inspirowany Witkacym; 
(re. sc. Mirosaw Gliniecki)

„Cytat z Becketta” – XII’1987 Supsk - spektakl  uliczny;  
(re. sc. Mirosaw Gliniecki)

„Strach  na  wróble” („Scarebird”) – spektakl  dla dzieci i modziey; 
(re. sc. Mirosaw Gliniecki i Wojtek Klepuszewski

I’1990 Supsk - premiera polska,  

28’I 1990 Cambridge - premiera angielska,  

 „Sodki niedzielny poranek” – V’1990 Supsk - spektakl  uliczny;  
(re. sc. Mirosaw Gliniecki)

„Kameleon II” – V’1990 Supsk - spektakl  uliczny - ponad 200 prezentacji  
(re. sc. Mirosaw Gliniecki)

„PAR  FORCE” – IV’1991 Supsk - spektakl  uliczny;  
(re. sc. Mirosaw Gliniecki i Tadeusz Matwijewicz)

„Mim i Clown” – 1991 - spektakl  edukacyjny – Supsk; 

wspólny z Teatrem Maych Form z Bydgoszczy; (re. sc. Mieczysaw Giedroj)

„DEALER” – 1998  18 IV’Parchowo, 19 V’Silno - spektakl  sceniczny - prawie 600 prezentacji 

(sc. Mirosaw Gliniecki)

„Clownada” – 2001 Supsk - spektakl  edukacyjny; 

wspólny z Teatrem Maych Form z Bydgoszczy; (re. sc. Mieczysaw Giedroj)

„Pantomima” – 2001 Supsk - spektakl  edukacyjny;

wspólny z Teatrem Maych Form z Bydgoszczy; (re. sc. Mieczysaw Giedroj)

„BEZNIKOTYNEK” – XI’2005 Supsk - spektakl edukacyjny dla dzieci szecioletnich 

(oddzia „0”) oraz uczniów klas I-III;

wspólny z Teatrem Maych Form z Bydgoszczy; (re. sc. Mieczysaw Giedroj)

VIII   WARSZTATY TEATRALNO-DRAMOWE DLA MODZIEY

Prowadzone s regularnie od 1992 roku na terenie caego kraju. Rocznie ponad 10 cztero-piciodniowych warsztatów
w których bierze bezporedni udzia ponad 200 osób, a okoo 1000 osób uczestniczy w pokazach  finaowych.

IX      WARSZTATY TECHNIK TEATRALNO-DRAMOWYCH DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW,
BIBLIOTEKARZY I INSTRUKTORÓW

           Realizowane systematycznie od 1999 roku w caym kraju.
Rocznie kilkanacie warsz w rónych cyklach: jedno lub dwudniowych.

X       NAGRODY I WYRÓNIENIA  (indywidualne i zespoowe)

Ministerstwa Kultury i Sztuki (1987) - dla zespou za spektakl "SEKSTET";

Ministra Kultury i Sztuki (1988) - dla zespou;

Nagroda Gówna BLIEJ TEATRU  Towarzystwa Kultury Teatralnej (1994) - dla zespou;

Nagroda Wojewody Koszaliskiego (1996) - dla Mirosawa Glinieckiego;

Nagroda Gówna Instruktora Roku BLIEJ TEATRU Towarzystwa Kultury Teatralnej (1996) - dla Lucyny Maksymowicz;

Nagroda Prezydenta Koszalina (1997) - dla Mirosawa Glinieckiego;

Nagroda Wojewody Koszaliskiego (1998) - dla Lucyny Maksymowicz;