Spotkanie z dramą. Zabawy - ćwiczenia - gry dramowe dla każdego


 

Spis treści

 

Słowo wstępne ..........................................................................................................

 

 

 

  3

 

 

I      Sztuka dramy w procesie edukacji ...................................................................

 

  7

 

II    Istota dramy - określenie podstawowych pojęć ..............................................

11

 

III   Organizacja zajęć ..............................................................................................

21

 

IV    Wybrane przykłady zabaw teatralno - dramowych ..........................................

24

        

        1.   Ekspresja ruchowa .........................................................................................

 

25

        

        2.   Rozbudzanie wyobraźni poprzez wykorzystanie zmysłów ...............................

 

26

        

        3.   Zabawy pantomimiczne .................................................................................

 

27

        

        4.   Improwizacje .................................................................................................

 

 

28

 

V      Sztuka dramy w procesie edukacji ...................................................................

 

29

 

VI    Sztuka dramy w procesie edukacji ...................................................................

 

37

 

VII   Sztuka dramy w procesie edukacji ...................................................................

39

        

        1.   Literatura cytowana........................................................................................

 

39

        

        1.   Literatura uzupełniająca ..................................................................................

 

41