Koniec teatru alternatywnego?


 

Spis treści

 

Przedmowa ...................................................................................................................

 

 

 

  3

 

 

W  stronę  nauki

 

Elżbieta Kalemba-Kasprzak

Alternatywa dzisiaj: na przykład Teatr Ósmego Dnia .......................................................

 

 

 13

 

Mirosław Kocur

"Poetyka" Arystotelesa i "Towards a Poor Theatre" Grotowskiego ....................................

 

 

 

 37

 

W  stronę  eseju

 

Włodzimierz Szturc

Alternatywa - ale jaka? ..................................................................................................

 

 

 99

 

Lucyna Maksymowicz

Teatr - Rzecz ludzka - Nieustanna alternatywa ................................................................

 

 

111

 

Władysław Kaźmierczak

Performance i analogie ...................................................................................................

 

 

 

119

 

W  stronę  wyznań

 

Edward Gramont

Pesymizm alternatywy ....................................................................................................

 

 

131

 

Zdzisław Górski

Refleksje ........................................................................................................................

 

 

139

 

Mirosław Gliniecki

Niesforny wobec... ..........................................................................................................

 

 

149

 

Daniel Kalinowski

Teatr samotności ............................................................................................................

 

 

 

161

 

Nota o autorze grafik ......................................................................................................

168