Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic


 

Spis treści

 

Czy(m) jest teatr edukacyjny? Tytułem wstępu .............................................................

 

 

 

  7

 

 

CZĘŚĆ 1: Dylematy  teorii  i  praktyki

 

Daniel Kalinowski

Rozmyślania pragmatyka i rozterki idealisty....................................................................

 

 

 23

 

Jan Wyrwas

Od dramatu liturgicznego do misterium albo podróż do teatru źródeł ...............................

 

 

 33

 

Lucyna Maksymowicz

Od zabaw dramatycznych ku wyrażaniu siebie i komunikacji ...........................................

 

 

 45

 

Zofia Wójcik, Zbigniew Wójcik

Przez zabawę... do ludzi ................................................................................................

 

 

 57

 

Alice Østerbøg

Drama w duńskiej szkole średniej .................................................................................

 

 

 63

 

Stanisław Miedziewski

W stronę poezji pedagogiki - gawęda o kilku próbach teatralnych ...................................

 

 

 71

 

Jerzy Moszkowicz

Teatr studencki w Polsce - Teatr alternatywnej edukacji obywatelskiej ..........................

 

 

 81

 

Jerzy Fedorowicz

Skini i punki grają Szekspira .........................................................................................

 

 

 89

 

Jupi Podlaszewski

Teatr milczący - komunikacja ponad granicami .............................................................

 

 

 97

 

Małgorzata Sporek - Czyżewska, Wojciech Szroeder

Chcemy podzielić się opowieścią ..................................................................................

 

 

 103

 

Jaromir Szroeder, Joanna Szroeder

Teatr edukacyjny jako sposób budzenia poczucia tożsamości kulturowej

oraz tolerancji dla kultur odmiennych............................................................................

 

 

 

 111

 

Lech Śliwonik

Teatr dla życia ............................................................................................................

 

 

 119

 

Józefa Sołowiej

Teatr a metafora ........................................................................................................

 

 

 127

 

Inka Dowlasz

Terapeutyczne aspekty teatru .....................................................................................

 

 

 133

 

Karol Krzyżanowski

Teatr a terapia. Terapeutyczna rola teatru ...................................................................

 

 

 139

 

Mirosław Gliniecki

Teatr ku człowiekowi ...................................................................................................

 

 

 

 

 145

 

 

CZĘŚĆ 2: Scenariusze  teatralne

 

Zofia Wójcik

Modelka cz. I Tryptyku ................................................................................................

 

 

 157

 

Teresa Gliniecka

A co tam się za trzepakiem dzieje? ..............................................................................

 

 

 169

 

Jacek Górawski ()

Krzesło ........................................................................................................................

 

 

 185

 

Lucyna Maksymowicz

Gdzie ten Teatr?... miał tu być! .....................................................................................

 

 

 191

 

Jan Olszewski

Śpieszmy się kochać ludzi (...) .....................................................................................

Teatr we Włyniu - komentarz Magdaleny Konopki 

(o teatrze Jana Olszewskiego) .....................................................................................

 

 

 201

 

 211

 

Jan Wyrwas

Hobbit [fragment] .......................................................................................................

 

 

 215

 

Mirosław Gliniecki

Intermedium - Józef z Maryją ......................................................................................

 

 

 223