TEATR. Terapia - Edukacja - Asertywność - Twórczość - Rozwój


 

Spis treści

 

Teatr w procesie terapii i wychowania - wprowadzenie ..................................................

 

 

 

  7

 

 

CZĘŚĆ 1: Sztuka teatru w opinii reżyserów, aktorów, twórców

 

Jan Wyrwas

Nie tylko teatr - wyimki ................................................................................................

 

 

 15

 

Stanisław Miedziewski

W stronę poezji pedagogiki - gawęda o kilku próbach teatralnych ....................................

 

 

 23

 

Edward Żentara

"Umiłowanie teatru" - refleksje ......................................................................................

 

 

 35

 

Mirosław Gliniecki

Teatr może być źródłem szczęścia .................................................................................

 

 

 39

 

Jupi Podlaszewski

Gawęda postulatywna na temat edukacji sztuki scenicznej w zakresie ruchu oraz 

ważkości teatru w ogóle .................................................................................................

 

 

 

 47

 

Lucyna Maksymowicz

Ku teatralizacji dramy ....................................................................................................

 

 

 55

 

Daniel Kalinowski

Norwid a teatr współczesności ........................................................................................

 

 

 65

 

Agnieszka Zalewska-Meler

Humor dla zdrowia, dla wsparcia, dla życia .....................................................................

 

 

 

 

 83

 

 

CZĘŚĆ 2: Działania teatralne w ocenie wychowawców, instruktorów, młodzieży

 

Jolanta Krawczykiewicz

Dziesięć przykazań recytatora ........................................................................................

 

 

 95

 

Wioleta Komar, Katarzyna Sygitowicz, Maciej Sierosławski

Wykorzystanie technik teatralnych do obniżania poziomu agresji i lęku ............................

 

 

101

 

Agata Andrzejczuk

Terapeutyczne aspekty aktywności teatralnej osób z niepełnosprawnością .......................

 

 

115

 

Sławomir Meler

Teatr za murami więzienia .............................................................................................

 

 

127

 

Teresa Gliniecka

Teatr szkolny na wsi ......................................................................................................

 

 

135

 

Katarzyna Wiłucka-Haczkowska

"Pogotowie teatralne" w szkole przyszpitalnej .................................................................

 

 

143

 

Jarosław Greszta

Kabaret "Leśni Skauci" ...................................................................................................

 

 

"Twórczość  w  moim  życiu" - refleksje  młodzieży .......................................................

 

 

 

149

 

 

163

 

 

Marek Cieśluciński

Igraszki teatralne ..........................................................................................................

 

 

 

165

 

Marta Gliniecka

Ja i Teatr - czyli swobodne szybowanie "gdzieś między przeżyciem a przemyśleniem"......

 

 

170

 

Sonia Tybora

Samotny wędrowiec (rysunek) .......................................................................................

 

 

176

 

Agnieszka Dul

Wędrowiec (wiersz) .......................................................................................................

 

 

177