Mirosław  Gliniecki   

(ur. w Chojnicach, zamieszkały w Koszalinie)

                                                                  fot. SAS

Szef Artystyczny Teatru

aktor, reżyser, pedagog, autor scenariuszy teatralnych dla dzieci, od 29 lat związany z Ośrodkiem Teatralnym Rondo SOK w Słupsku, wykładowca teatru i dramy w Akademii Pomorskiej w Słupsku, od wielu lat systematycznie współpracuje z koszalińskim Centrum Edukacji Nauczycieli i słupskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, a także ze szczecińskim i koszalińskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci; 
         współtwórca i szef  artystyczny  TEATRU  STOP; wraz ze swoim zespołem występował na wielu prestiżowych festiwalach w kraju i poza jego granicami; przez dwa lata był aktorem Polskiego Teatru Pantomimy BLIK; występował również w przedstawieniach Teatru RONDO; 
         Dyrektor czterech edycji festiwalowych Forum Teatru Niesfornego TOTUS MUNDUS... w Słupsku (1986, 88, 91) i w Archangielsku (1990); 
         Komisarz  Edukacyjnych  Projektów  Teatralnych  Unii  Europejskiej  PHARE: 

              Sympozjum  TEATR  A  DZIECKO  SPECJALNEJ  TROSKI, Słupsk'1999; 
              Sympozjum  TEATR  EDUKACYJNY - KOMUNIKACJA BEZ GRANIC
                                                                                    Słupsk-Bornholm'2001;
         Dyrektor  Programu  Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
              SCENA  TEATRU  DLA  ŻYCIA, Słupsk'2004

od prawie dwudziestu lat zajmuje się szeroko pojmowaną edukacją teatralną; prowadzi warsztaty teatru i dramy w kraju jak i poza jego granicami (m.in. Piacenza, Awinion, Archangielsk, Bornholm); 
         przez dziesięć lat prowadził teatralnie grupę dzieci "specjalnej troski" słupskiego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (współpraca z OSW jest kontynuowana); przez dłuższy czas pracował też z młodzieżą niesłyszącą i głuchą w Ośrodku Szkolno
-Wychowawczym w Sławnie; z działaniami edukacyjnymi dociera do młodzieży różnych środowisk (świetlice wiejskie, schroniska dla młodzieży, areszty, świetlice terapeutyczne); 
         uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach związanych z edukacją teatralną (Kaliningrad XI'06, Swietłogorsk VI i X'07); 
         pomysłodawca
powołanej w 2000 roku -

SCENY TEATRU DLA ŻYCIA 

(autorem określenia "teatr dla życia" jest Lech Śliwonik – Rektor Akademii Teatralnej w Warszawie: 2002-2008). Realizowana w słupskim OT Rondo SCENA umożliwia prezentacje twórcze zespołów, wykorzystujących w swej pracy techniki teatralno-dramowe dla osiągnięcia celów niekoniecznie artystycznych, a istotnych społecznie. Chodzi tu o szeroko pojmowaną edukację, resocjalizację, rehabilitację, profilaktykę i terapię. Takie działania teatralne stają się bardziej "życiowe", a zarazem nie wykluczają ich jakości. 

 

 

 

 

 

powrót - informacje